Profil

Ponúkame profesionálne riešenia v oblasti digitalizácie, indexovania a rozpoznávania textu, ktoré Vám zefektívnenia prácu s vašim rastúcim množstvom dokumentov. Naše riešenia Vám umožnia flexibilnejšiu prácu s dokumentmi, šetria čas a zvyšujú konkurencieschopnosť na trhu.

Jadrom našej činnosti je optimalizácia procesov v oblasti tvorby – toku – uloženia – správy dokumentov v digitálnej a fyzickej podobe až do uplynutia ich lehoty uloženia

Support Service znamená bezpečnosť, orientáciu na zákazníka, vytváranie procesov tvorby a toku dokumentácie, efektivitu.

Medzi našich klientov patria spoločnosti z odvetví:

  • Výroba
  • Bankový a finančný sektor
  • Poisťovníctvo
  • Zdravotníctvo
  • Obchod
  • Služby

V prípade záujmu Vám radi poskytneme referencie na: info@supportservice.sk

Cieľom našej spoločnosti je zameranie sa na výber optimálneho riešenia zefektívnenia procesov toku dokumentov s dôrazom kladeným na bezpečnosť.

Support Service s.r.o.