Verejné obstarávanie

Spoločnosť Support service, s.r.o. vyhlásilo verejnú súťaž:

Názov predmetu zákazky:
Investície do informačného systému spoločnosti SUPPORT SERVICE, s.r.o. - dodávka HW platformy a súvisiacich služieb pre nasadenie a údržbu softvéru

                        

         

 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:
Spolu časť 1 a 2 na obdobie 6 mesiacov: 76 977.25,-€ bez DPH
Pre časť 1: 26 537.00,-€ bez DPH
Pre časť 2: 50 440.25,-€ bez DPH

Súťažné podklady nájdete tu 

Support Service s.r.o.